Кросс-докинг

Кросс-докинг - бұл жеткізілімдер тізбесінің ішіндегі логистикалық операция, оның кезінде тауарды қоймаға жөнелту және оны әрі қарай алушыға жеткізу, тауарды сақтауды болдырмайтындай, жүкті өнім берушіден сатып алушыға ең қысқа мерзімде жеткізу мақсатында, қоймағы түсіру мен қоймадан тиеу арасындағы уақыт аралығын қысқартатындай етіп келісіледі.

ALG Company кросс докингтің 4 түрін  іске  асырады:

  • Ауыстырып тиеу – бір мезгілде бір көлік құралынан түсіріп, басқасына тиеу. Жүкті қосымша өңдемей жылжымалы құрамды іс жүзінде айырбастау.
  • Тарату  – қоймаға бір өнім берушіден бірнеше түпкі алушылардың мекен-жайына тауарлар лектерін бір көлік құралымен жеткізу, тауар лектерін сұрыптау, бірнеше көлік құралына тиеу, бірнеше түпкі алушыларға жеткізу
  • Шоғырландыру – жауапты сақтау қоймасына бірнеше өнім берушілердің бір түпкі алушының мекен-жайына тауар лектерін бірнеше көлік құралдарымен жеткізу, сұрыптау, бір көлік құралына тиеу, бір түпкі алушыға жеткізу.
  • Жиынтықтау - кросс-докинг технологиясымен өңдеуге, қоймада сақталатын тауарлардан құралған тапсырыстармен қоймаға түскен тауардың лектерін ірілендіру.